DAY 56a

AGOUIM ~ Crossing The Atlas Mountains (Drâa-Tafilalet, MAR)

Thursday January 5th, 2017

TODAYS MILEAGE – 124 miles or 200 kilometres
TRIP MILEAGE – 26,654 miles or 42,895 kilometres


We would be crossing through Agoum, at the foot of the Atlas Mountains, which stretches around 2,500 kilometres (1,600 miles) through Morocco, Algeria and Tunisia.

My Photos
Select Camera Icon To Start Slideshow