DAY 53f

AIT KHAROU (Drâa-Tafilalet, MAR)

Monday January 2nd, 2017

TODAYS MILEAGE – 278 miles or 447 kilometres
TRIP MILEAGE – 26,286 miles or 42,303 kilometres


Our final leg in clearing the Atlas Mountains.

My Photos
Select Camera Icon To Start Slideshow